یک نمونه عالی از طراحی بسته‎بندی ساده، واضح و بسیار متمایز.