تصاویر بالا یک مثال نامناسب است. این کالای تمیزکننده به طرز خطرناکی خوشمزه به نظر می‎رسد، اینگونه فکر نمی‎کنید؟ این طراحی بسته‎بندی ممکن است باعث سردرگمی مصرف‎کننده و شکست در ارائه وضوح شود.