عسل یونی بال

طراحی بسته بندی عسل یونی بال

طراحی بسته بندی عسل

از ویژگی های اصلی این پروژه کیفیت چاپ بسیار بالا و طراحی گرافیک متناسب با نوع محصول عسل یونی بال است.

پروژه های طراحی بسته بندی مشابه

در زمینه طراحی و چاپ بسته بندی مواد غذایی، طراحی بسته بندی زعفران