یراق آلات بست

یراق آلات بست

طراحی بسته بندی ابزار و لوازم صنعتی

طراحی بسته بندی برای محصولات صنعتی با توجه به نیاز به محافظت فیزیکی از محصول داخلی دارای ساختار ی با استحکام و ضربه گیر در اطراف جعبه است.